چگونه می توان از طریق سرمایه گذاری تابعیت ترکیه را دریافت کرد

 

شرایط اخذ تابعیت ترکیه و اخذ شهروندی ترکیه با توجه به نوع درخواست شهروندی متفاوت است. با این حال، پس از تغییراتی که توسط مجلس بزرگ ملی ترکیه در قانون شهروندی ترکیه ایجاد شد، برای اتباع خارجی بهترین راه برای کسبب شهروندی از طریق سرمایه گذاری و یا از طریق کسب املاک و مستغلات آسان تر گردید. هم‌اکنون اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری یا از طریق کسب املاک و مستغلات بهترین راه برای دریافت اقامت یا شهروندی ترکیه می‌باشد.

در این مقاله به توضیح شرایط اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری می پردازیم. از طریق لینک ……………….. می توانید به شرایط اخذ تابعیت ترکیه دسترسی پیدا کنید (اگر لینک صفحه مربوطه را قرار دهیم، آسانتر خواهد بود)

  1. تابعیت ترکیه با سرمایه گذاری ثابت

 حداقل سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن به ارز خارجی یا لیر ترکیه مورد نیاز است. این مبلغ که قبلا ۲۰۰۰۰۰۰ دلار بود پس از تغییر به ۵۰۰۰۰۰ دلار کاهش یافته است. سرمایه گذاری انجام شده باید توسط وزارت صنعت و فناوری تعیین شود.

  1. تابعیت ترکیه با خرید ملک

 یک غیر منقول با ارزش حداقل ۲۵۰۰۰۰ دلار یا ارز خارجی یا لیر ترکیه باید در دفتر املاک ثبت شود و دارای حاشیه باشد که حداقل تا ۳ سال قابل فروش نباشد.

  1. تابعیت ترکیه از طریق ایجاد اشتغال

باید حداقل ۵۰ فرد استخدام شود و اشتغال‌زایی شود. (با آخرین تغییر قانون از ۱۰۰ به ۵۰ کاهش یافته است). باید توسط وزارت کار، خانواده، کار و خدمات اجتماعی تعیین شود.

  1. تابعیت ترکیه از طریق سپرده گذاری در بانک ها

سپرده‌های حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن به ارز خارجی یا لیر ترکیه باید به بانک‌های فعال در جمهوری ترکیه سپرده شود، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه سال نگهداری شوند. تراکنش باید توسط سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی تعیین شود.

  1. تابعیت ترکیه با ابزار استقراض دولتی

یک سند بدهی دولتی حداقل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار یا یک ارز خارجی دیگر معادل با لیر ترکیه باید خریداری شود، مشروط بر اینکه حداقل سه سال نگهداری شود. این معامله باید توسط وزارت خزانه داری و دارایی تعیین شود.

  1. تابعیت ترکیه با سهم مشارکت صندوق سرمایه گذاری

سهام مشارکت صندوق سرمایه گذاری یا سهام مشارکت صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات به مبلغ حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار یا ارز خارجی متفاوت یا معادل لیر ترکیه باید خریداری شود، مشروط بر اینکه حداقل سه سال نگهداری شود. معامله باید توسط هیئت بازار سرمایه تعیین شود.